Ścieżka Lidera

PRZYWÓDZTWO

„Przywództwo to nie ekskluzywny klub szlachetnie urodzonych. Cechy, które stanowią jego treść , można wykształcić. Jeśli połączy się je z odpowiednią motywacją, nie można nie stać się przywódcą.”

John C. Maxwell

 

Jakie cechy określają dobrego przywódcę? Istnieje mnóstwo książek i różnych opinii na ten temat. Ralph Smedley, założyciel Toastmasters International  wierzył, ze niektórzy ludzie są urodzonymi przywódcami, podobnie jak osoby urodzone z naturalnym talentem do muzyki czy sportu. Wierzył również, że ludzie mogą odkryć swoje ukryte liderskie talenty  uczestnicząc w regularnych spotkaniach klubu Toastmasters.

Planujesz być jednym z najlepszych liderów w biznesie albo polityce? A może jesteś osobą, która na co dzień zajmuje się motywowaniem grupy ludzi ? W każdym przypadku Toastmasters daje ci okazję do rozwijania zdolności przywódczych poprzez uczestniczenie w regularnych spotkaniach. Realizując projekty z podręcznika kompetentnego lidera (CL - Competent Leadership)  możesz nauczyć się słuchania, krytycznego myślenia, planowania, organizacji, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów, motywowania, mentoringu oraz budowania zespołu.

Jak to działa? Każdy z dziesięciu projektów w podręczniku skupia się na innym aspekcie przywództwa. Przy większości projektów możesz wybrać rolę, którą chcesz pełnić na spotkaniu, inne wymagają wspierania klubu na inne sposoby.

OTO LISTA DZIESIĘCIU PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW:

1.  Słuchanie

Słuchanie jest ważną umiejętnością lidera. Będąc dobrym słuchaczem nabywasz informacje, identyfikujesz i filtrujesz treści, podejmujesz decyzje i rozwiązujesz problemy.

2.  Krytyczne myślenie

Dobry lider nabywa informacje, analizuje, interpretuje i wyciąga wnioski. Ten proces to właśnie krytyczne myślenie .

3. Informacja zwrotna (feedback)

Dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej jest kluczowym elementem przywództwa. Wielu liderów czuje się niekomfortowo oceniając innych. Tzw. feedback może być pozytywnym doświadczeniem. Daje możliwość rozpoznania mocnych i słabych stron.

4. Zarządzanie czasem

Dobre zarządzanie czasem jest bezcenną umiejętnością lidera, obejmuje procesy wymagane dla osiągnięcia celów we właściwym czasie.

5. Planowanie i realizacja

Przywódca potrzebuje planu aby zapewnić realizację celów w sprawny sposób. Plan zawiera wskazówki dla zespołu. Planowanie ułatwia pracę i powoduje, że liderzy są zorientowani na przyszłość oraz zdolni do szybkiego podejmowania decyzji.

6. Organizacja i delegowanie zadań

Liderzy muszą zapewniać organizację, wspierać swój zespół w realizacji celów. Poprzez delegowanie zadań przywódcy są w stanie wykorzystać potencjał poszczególnych członków zespołu.

7. Rozwiązywanie problemów

Problemem  jest każda sytuacja zadaniowa (w życiu codziennym, w pracy zawodowej), w której występuje pewna trudność, pytanie na które szukamy odpowiedzi. Dobry przywódca powinien radzić sobie w sytuacji wystąpienia trudności.

8. Motywowanie

Zdolność do motywowania ludzi, inspirowania do realizacji  wyższych celów  to jedna z najcenniejszych umiejętności, które może posiadać lider. Zmobilizowany zespół pokonuje wszelkie przeszkody aby osiągnąć cel.

9. Mentoring

Przywódcy potrzebują doświadczonych i  utalentowanych osób do pracy w grupie, którą zarządzają. Efektywni liderzy to mentorzy, którzy dostrzegają potencjał w mniej doświadczonych osobach i wspierają ich w rozwoju talentów oraz umiejętności.

10. Budowanie zespołu

Zespół to grupa ludzi pracujących nad wspólnym celem. Praca grupowa często skutkuje większą kreatywnością i lepszą produktywnością. Członkowie zespołu mają różnorodną wiedzę i umiejętności. Dobrze dobrany zespół to większa szansa na sukces.

Korzyści jest wiele! Kiedy zrealizujesz dany projekt otrzymasz konstruktywną informację zwrotną. Osoba oceniająca  zidentyfikuje mocne strony Twojego występu i przedstawi sugestie do rozwoju. Po zrealizowaniu  wszystkich dziesięciu projektów zdobędziesz Certyfikat Kompetentnego Lidera i jeśli zechcesz Toast Masters International wyśle list do twojego pracodawcy z informacja o sukcesie. Rozwój w klubie jest nieograniczony. Po zrealizowaniu projektów z pierwszego podręcznika masz możliwość podejmowania kolejnych wyzwań.

Już teraz rozpocznij z nami swoją ścieżkę liderską!

Autor: Izabella Gacka

Napisano: 2014-08-08